Selecteer een pagina

Studie woning Leiden

jaar: 2012
locatie: Nicolaas Beetsstraat, Leiden
status: verkenning
type: wonen
programma:
client: particulier

OASA architecten werd gevraagd mee te denken over een mogelijke uitbreiding van de bestaande hoekwoning aan de Nicolaas Beetsstraat. Opdrachtgever overwoog de naast de woning gelegen berging te slopen en over de volledige hoogte te verbreden, of eventueel een stukje gemeentegrond bij te kopen en een hele nieuwe woning te bouwen. Uit een globale rendementsberekening bleek al snel dat het uitbreiden van de bestaande woning niet aantrekkelijk was en de stedenbouwkundige situatie gaf aanleiding verder onderzoek te doen naar de mogelijke ontwikkeling van een nieuwbouwwoning.

Tussen de Nicolaas Beetsstraat 1 en het appartementengebouw aan de Potgieterlaan/Oltmansstraat zit een gat in de gevelwand, waardoor je nu vanuit de Oltmansstraat direct op de achterkant van de woningen aan de Genestetstraat kijkt. Door hier een nieuwe woning te bouwen zou de gevelwand van de Nicolaas Beetsstraat afgemaakt worden. Helaas wilde de Gemeente Leiden vanuit planologische overwegingen geen medewerking verlenen aan dit project.