Selecteer een pagina

Herenstraat 7

jaar: 2012-heden
locatie: Herenstraat 7, Leiden
status: ontwerp
type: wonen
programma: 7 appartementen
client: particulier

De locatie Herenstraat 7 betreft een hoekkavel met achtererf aan de rand van de binnenstad. De gevelrooilijnen van beide straten zijn in het verleden niet afgemaakt. De huidige situatie, met een oprit op de straathoek, geeft hierdoor een rommelig beeld. Het ontwerp omvat een verbreding van het huidige pand waardoor de stedenbouwkundige situatie sterk verbetert. Het hoofdgebouw wordt duidelijk vormgegeven als een hoekpand met twee voorgevels en het krijgt een kapverdieping. De huidige opstallen op het achtererf grenzend aan de Watergeuzenstraat worden vervangen voor een tweetal appartementen.